Meld je aan als burgerhulpverlener

Heb je een AED? Registreer deze bij HartslagNu als dit nog niet gebeurd is

Veilig in Woerden? Het kan nog beter!

In de gemeente Woerden zijn veel AED’s. Toch zijn er op dit moment maar 82 geregistreerd bij HartslagNU. Waarom vertel ik dit?

Als iemand onwel wordt in Woerden wordt de ambulancedienst via 112 gebeld.

Vanuit de alarmcentrale worden naast hulpverleners van de ambulance, brandweer en/of politie ook burgerhulpverleners gealarmeerd. De burgerhulpverleners gaan zo snel mogelijk naar het slachtoffer om te reanimeren. Sommige burgerhulpverleners wordt gevraagd om een AED te halen om de reanimatie te ondersteunen.

Belangrijk is dan wel dat de AED geregistreerd staat bij HartslagNu.

De alarmcentrale stuurt de burgerhulpverlener naar de dichtstbijzijnde beschikbare AED.

En bij een hartstilstand telt iedere seconde!

Heeft u of uw bedrijf, vereniging of VVE een AED? Meldt hem dan aan bij HartslagNu. Dit scheelt kostbare tijd.

Wat wil Hartslag Woerden?

Een hartveilig Woerden met:

Voldoende AED’s op alle plaatsen in Woerden (1 AED in een straal van 500 meter)

Voldoende burgerhulpverleners (25 burgerhulpverleners in een straal van 500 meter)

Helpt u mee ons doel te bereiken zodat alle inwoners in de gemeente Woerden optimale kansen krijgen bij een hartstilstand?

Brigitte van Vessem

info@hartslagwoerden.nl

Wilt u meer weten:

www.hartslagnu.nl www.hartslagwoerden.nl

Coronavirus

Maatregelen voor burgerhulpverleners in verband met het coronavirus

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In deze mail beschrijven we de belangrijkste maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie tot het coronavirus.

Infectie voorkomen

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.

Daarom heeft HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.

Maatregelen 

Voor een inzet:

 • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
 • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
 • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
 • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
 • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
 • Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:

 • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
 • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet: 

 • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

Scholing automatisch verlengd

De Europese Reanimatieraad heeft reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021

Nieuwe manier van oproepen

Door bovenstaande maatregelen worden vermoedelijk minder burgerhulpverleners opgeroepen. In samenwerking met de Universiteit van Twente hebben we afgelopen jaar in een simulatiemodel onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Daarom gaan we vanaf vandaag werken met een variabele oproepstraal:

De oproepstraal stellen we vast op basis van:

 1. Een maximale straal van 2 km
 2. Het aantal burgerhulpverleners binnen de straal (maximaal 100)
 3. Het aantal AED’s binnen de straal (maximaal 3)

Deze nieuwe wijze van ‘slim’ alarmeren zorgt ervoor dat wij zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. In stedelijke gebieden worden niet teveel burgerhulpverleners opgeroepen en in plattelandsgebieden juist meer burgerhulpverleners. Dit altijd met een maximum van 100 op te roepen burgerhulpverleners. Het doel is dat we hiermee maximaal 5 vrijwilligers zo snel mogelijk ter plaatse gaan krijgen. Bekijk onderaan in deze mail een voorbeeld van de oude en nieuwe situatie.

Uiteraard zullen we deze nieuwe oproepstraal met al onze partners na verloop van tijd evalueren en daar waar nodig bijstellen. Dit is een wens geweest van veel verschillende partijen en daarom wordt dit nu per direct ingevoerd, zodat gedurende de coronacrisis nog steeds voldoende burgerhulpverleners kunnen worden opgeroepen.

Radius map hartslag woerden
Facebook Permalink Email
Over HartslagNu
Contact
Veelgestelde vragen
Meld je AED aan
Ervaringsverhalen

AED Rode Kruis

Beste AED-beheerder, 
Via andere AED-beheerders zijn wij op de hoogte gebracht dat het Rode Kruis momenteel een eigen wervingsactie voor AED’s voert. Per brief (zie bijlage) vraagt het Rode Kruis jouw AED(’s) op te nemen in een andere database dan die van HartslagNu. HartslagNu is hiervan niet op de hoogte gesteld en keurt deze gang van zaken af om diverse redenen.

Onlangs heeft het Nederlandse Rode Kruis aangegeven geen onderdeel meer te willen uitmaken van het bestuur van HartslagNu. Dat het nu start met een eigen wervingsactie voor AED’s baart ons zorgen, omdat deze AED’s niet binnen het oproepsysteem van HartslagNu meegenomen worden. Daarmee wijkt het Rode Kruis af van het principe voor één landelijk dekkend oproepsysteem bij reanimatie.

Omdat je deze e-mail van ons ontvangt, kun je ervan uitgaan dat jouw AED’s in de juiste database staan aangemeld.

Alleen aangemelde AED’s bij HartslagNu of de Hartstichting worden gealarmeerd in het landelijke oproepsysteem voor burgerhulpverlening.

Hieronder leggen we de bezwaren van HartslagNu tegen de EHBO app met daarin het AED-overzicht kort uiteen:

 1. De app van het Rode Kruis alarmeert geen AED’s, dit kan afleiden van de belangrijkste boodschap dat altijd 112 gebeld moet worden en enkel daarmee burgerhulpverleners én AED’s gealarmeerd kunnen worden. Met bovendien als risico dat hulpdiensten en HartslagNu niet – of met tijdverlies – worden gealarmeerd. Het naast elkaar bestaan van beide apps werkt verwarrend.
 2. Veel AED’s zijn niet zomaar mee te nemen, omdat deze achter een pincodeslot in een kast hangen: Dit leidt ertoe dat mensen na raadpleging van de EHBO app van het Rode Kruis voor een gesloten kast kunnen komen te staan. Ook dit kan levens kosten. HartslagNu kiest er bewust voor om de pincodes niet openbaar te maken, omdat dit de kans op diefstal kan vergroten. Pas bij alarmering via het oproepsysteem HartslagNu krijgen burgerhulpverleners de specifieke pincode;
 3. Niet alle AED-eigenaren willen dat de locatie van hun AED in een openbare app (van het Rode Kruis) zichtbaar wordt gemaakt. Men vreest onder meer dat de AED dan sneller gestolen of vernield wordt;
 4. Realiseer je dat op het moment dat je toestemming geeft om de informatie in de EHBO app te tonen, dit op twee plaatsen up-to-date gehouden dient te worden. Er is namelijk geen koppeling tussen HartslagNu en de EHBO app.

Heb je vragen naar aanleiding van deze e-mail? Neem dan gerust contact met ons op.

Belangrijk om te melden is dat je als AED-eigenaar uiteraard zelf besluit om wel of niet in te gaan op de wervingsactie van het Rode Kruis.

Als je dit niet wilt of als je merkt dat op dit moment jouw AED’s in de EHBO app getoond worden zonder jouw toestemming, dan suggereren wij dat je dit aan het Rode Kruis kenbaar maakt, zodat je jouw AED uit de EHBO app kunt laten verwijderen. Hier kun je een voorbeeldmail downloaden om te versturen.

Met vriendelijke groet,
Team HartslagNu

Hart4all

Bij veel ongelukken redden burgerhulpverleners levens door te reanimeren. Als snel is de professionele hulpverlening ter plaatse en neemt het over. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis vervoerd. De burgerhulpverlener blijft alleen achter zonder te weten wat de afloop is.

Hart4all is een initiatief waarbij de burgerhulpverleners in contact kunnen komen met het slachtoffer of de nabestaanden. De burgerhulpverlener krijgt zo antwoord op vragen als: ‘hoe gaat het met het slachtoffer?’ Ambulances beschikken over een Hart4all pakket waarmee de burgerhulpverlener en het slachtoffer zich kunnen aanmelden bij de site van Hart4all. Wanneer beiden dat doen is er een match. Kijk voor meer informatie op de site van Hart4all

Ga naar de Hart4all website

Spaaractie lege flessen

Uw lege flessen kunnen een verschil maken. Vanaf 2 januari is het mogelijk om de statiegeld bonnen te doneren in Jumbo Tournoysveld in Woerden, in de doorzichtige doos naast de statiegeld apparaten.

De volledige opbrengst gaat naar Hartslag Woerden en zal gebruikt worden om het totale netwerk van AED’s, zowel in gebouwen als in het openbaar, te vergroten. Alle beetjes helpen, wat uiteindelijk zal zorgen voor een mooi geheel.

Spaart u ook mee?

Verslag reanimatie inzet

Op zaterdagmiddag laat mevrouw C. haar hondje uit als zij langs een voortuin loopt waar zij een man op zijn buik ziet liggen.
Dat ziet er niet gewoon uit. De man draagt sportkleding en reageert niet als zij hem aanspreekt.
Er komt nog een dame aan en zij belt desgevraagd 112 voor een ambulance.
Zodra er contact is met de meldkamer, start de meldkamer ambulance de begeleiding van de twee hulpverleners ter plekke.
Het is voor mevrouw C. 20 jaar geleden dat zij haar laatste reanimatietraining deed. Ze is erg dankbaar met de hulp van de meldkamer. Aan de slag!
Meneer moet op zijn rug gedraaid worden zodat gestart kan worden met borstcompressie. Het gezicht van het slachtoffer is niet schoon en er zijn geen hulpmiddelen. De eerste hulp blijft daarom beperkt tot borstcompressies.
Er komt een fietser aan met zijn kind achterop. Ook hij wil helpen.
De politie arriveert: helaas geen AED in de auto.
De ambulance komt nu ook aan, sluit het slachtoffer aan en neemt de reanimatie over.
De politie ontfermt zich over mevrouw C. Ze heeft een ontzettend dappere daad verricht. Ee
De volgende dag belt de politie met mevrouw C. Hoe kijkt zij terug op de vorige dag, heeft zij kunnen slapen? Misschien goed om de huisarts te raadplegen voor hulp bij nazorg. Een reanimatie gaat je niet in de koude kleren zitten.
Mevrouw C. realiseert zich hoe ontzettend belangrijk het is om bijgeschoold te zijn in reanimatievaardigheden.
Voor haarzelf én voor degenen die zij wil kunnen helpen.
De bijscholing heeft zij inmiddels met goed gevolg volbracht bij Stichting Reanimatie Woerden. Ook heeft zij besloten zich aan te melden bij www.hartslagnu.nl
Opdat zij ingezet kan worden mocht dit nog een keer nodig zijn.

Mevrouw C: Hartelijk dank!