AED Rode Kruis

Beste AED-beheerder, 
Via andere AED-beheerders zijn wij op de hoogte gebracht dat het Rode Kruis momenteel een eigen wervingsactie voor AED’s voert. Per brief (zie bijlage) vraagt het Rode Kruis jouw AED(’s) op te nemen in een andere database dan die van HartslagNu. HartslagNu is hiervan niet op de hoogte gesteld en keurt deze gang van zaken af om diverse redenen.

Onlangs heeft het Nederlandse Rode Kruis aangegeven geen onderdeel meer te willen uitmaken van het bestuur van HartslagNu. Dat het nu start met een eigen wervingsactie voor AED’s baart ons zorgen, omdat deze AED’s niet binnen het oproepsysteem van HartslagNu meegenomen worden. Daarmee wijkt het Rode Kruis af van het principe voor één landelijk dekkend oproepsysteem bij reanimatie.

Omdat je deze e-mail van ons ontvangt, kun je ervan uitgaan dat jouw AED’s in de juiste database staan aangemeld.

Alleen aangemelde AED’s bij HartslagNu of de Hartstichting worden gealarmeerd in het landelijke oproepsysteem voor burgerhulpverlening.

Hieronder leggen we de bezwaren van HartslagNu tegen de EHBO app met daarin het AED-overzicht kort uiteen:

  1. De app van het Rode Kruis alarmeert geen AED’s, dit kan afleiden van de belangrijkste boodschap dat altijd 112 gebeld moet worden en enkel daarmee burgerhulpverleners én AED’s gealarmeerd kunnen worden. Met bovendien als risico dat hulpdiensten en HartslagNu niet – of met tijdverlies – worden gealarmeerd. Het naast elkaar bestaan van beide apps werkt verwarrend.
  2. Veel AED’s zijn niet zomaar mee te nemen, omdat deze achter een pincodeslot in een kast hangen: Dit leidt ertoe dat mensen na raadpleging van de EHBO app van het Rode Kruis voor een gesloten kast kunnen komen te staan. Ook dit kan levens kosten. HartslagNu kiest er bewust voor om de pincodes niet openbaar te maken, omdat dit de kans op diefstal kan vergroten. Pas bij alarmering via het oproepsysteem HartslagNu krijgen burgerhulpverleners de specifieke pincode;
  3. Niet alle AED-eigenaren willen dat de locatie van hun AED in een openbare app (van het Rode Kruis) zichtbaar wordt gemaakt. Men vreest onder meer dat de AED dan sneller gestolen of vernield wordt;
  4. Realiseer je dat op het moment dat je toestemming geeft om de informatie in de EHBO app te tonen, dit op twee plaatsen up-to-date gehouden dient te worden. Er is namelijk geen koppeling tussen HartslagNu en de EHBO app.

Heb je vragen naar aanleiding van deze e-mail? Neem dan gerust contact met ons op.

Belangrijk om te melden is dat je als AED-eigenaar uiteraard zelf besluit om wel of niet in te gaan op de wervingsactie van het Rode Kruis.

Als je dit niet wilt of als je merkt dat op dit moment jouw AED’s in de EHBO app getoond worden zonder jouw toestemming, dan suggereren wij dat je dit aan het Rode Kruis kenbaar maakt, zodat je jouw AED uit de EHBO app kunt laten verwijderen. Hier kun je een voorbeeldmail downloaden om te versturen.

Met vriendelijke groet,
Team HartslagNu