ANBI

Naam van de instelling:
Stichting Hartslag Woerden

RSIN/fiscaal nummer:
8557.58.168

Kamer van Koophandel Utrecht:
64643220

Postadres:
Dick Ketstraat 2
3443 VP  Woerden

Doelstelling Hartslag Woerden:
Het realiseren van een netwerk van opgeleide vrijwilligers en van beschikbare Automatische Externe Defibrillatoren om op eigen initiatief of op aansturing van de Meldkamer Utrecht, zo spoedig mogelijk hulp te kunnen bieden bij een hartstilstand in de gemeente Woerden.

Hoofdlijnen beleidsplan:

  • zorg dragen voor een zodanige spreiding van AED’s en opgeleide vrijwilligers dat slachtoffers van een circulatiestilstand binnen 6 minuten reanimatie kan worden geboden (norm Hartstichting)
  • zorg dragen voor de werving van opgeleide burgerhulpverleners conform de maatstaven van de Nederlandse Reanimatie Raad die zijn vastgesteld in 2015.
  • zorg dragen voor en beheren van de bestanden van de vrijwilligers over hun bereikbaarheid en de status van certificering.

Functies bestuur:

  • Voorzitter: Anita Bakker
  • Secretaris: Silvia Borsboom
  • Penningmeester: Lilian Biber-Klever

Deze vormen het dagelijks bestuur. Algemene bestuursleden zijn:  Brigitte van Vessem, Joke Staal en Ina van der Knoop

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden werken onbezoldigd

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten: nog niet beschikbaar

Jaarrekening 2016: volgt later